เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล

      เขื่อนแม่งัด(สมบูรณ์ชล) สถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางขับรถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง (ถนนโชตนา) ผ่านอำเภอแม่ริม เข้าสู่อำเภอแม่แตง  เลยตลาดแม่มาลัย และที่ว่าการอำเภอแม่แตง  สังเกตป้ายบอกทางเข้า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หรืออุทยานแห่งชาติศรีลานนา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางถึงเขื่อน ซึ่งร้านอาหารเรือนแพสายนทีอยู่กลางเขื่อนฯในเขตอุทยานศรีลานนา

 

     "เรือนแพสายนที" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน ตั้งอยู่ในหุบเขา ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู ฤดูฝน ร้อน หนาว โดยเฉพาะฤดูหนาว ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติเปรียบเสมือน อยู่ท่ามกลางสายหมอกธรรมชาติ ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี อากาศบริสุทธิ์ ห่างไกลมลภาวะ เหมาะแก่การพักผ่อน กิจกรรมที่ทำได้ พายเรือ ตกปลา เล่นน้ำ

        บรรยากาศหน้าเขื่อนจะเป็นท่าเทียบเรือโดยสารและร้านอาหารสายนที  สำหรับลูกค้าที่มีเวลาจำกัดไม่พร้อมที่จะพักเรือนแพขอแนะนำ ร้านอาหารครัวสายนที หรือ ร้านระเบียงนที ให้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม ทางด้านในเขื่อนซึ่งต้องนั่งเรือเข้าไป สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะนั่งเรือเข้าไปยังเรือนแพที่ตั้งอยู่ในเขื่อนใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือ ประมาณ 20นาที กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า สำรองที่พักที่ 081-9605357,086-3969453 เมื่อท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือแล้ว ติดต่อที่สำนักงานเรือนแพสายนที เพื่อเข้าไปยังเรือนแพที่อยู่ด้านในเขื่อน หากท่านสนใจในกิจกรรม ตกปลา เดินป่าเชิงอนุรักษ์ เที่ยวชมถ้ำ นั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์ รอบเขื่อน ทางเรือนแพมีบริการ พร้อมคนขับ ราคากันเอง กรุณาจองล่วงหน้า

อัตราค่าบริการเรือโดยสาร ลำละ 600 บาท ไป-กลับ สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 8 ท่าน(กรุณาสอบถามก่อนเดินทาง)

 

       เรือนแพสายนทีเป็นเรือนแพ เน้นธรรมชาติกลางหุบเขา มีที่พักไว้คอยบริการท่าน โดยเป็นแพพักแบบห้องพัดลมเตียงคู่ ห้องน้ำในตัว หากท่านที่ต้องการพักเป็นหมู่คณะฯ ทางเรามีเรือนแพเป็นหลังให้บริการทั้งหมด จำนวน 6 หลังแต่ละแพมีพื้นที่บริเวณลานหน้าแพสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันห้องพักท่านละ 200บาท (พิเศษรวม) พัก 6-8 ท่าน

อัตราค่าบริการที่พัก (ค้างคืน)

ห้องพัก ห้อง 500 บาท พัก 2 ท่าน

ค่าที่พัก ห้องพักเรามีขนาดที่พักได้ตั้งแต่ห้องละ 3-10 ท่าน  ราคาห้องละ  600-800-1,500-2,000 บาท ลักษณะเป็นห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว  จ่ายกระแสไฟฟ้า   18.00 - 06.00 น.

ราคาแพเหมาจ่าย (เฉพาะแพที่พัก)ลานหน้าห้องพัก...เจ้า.

เหมาจ่ายทั้งหลัง ราคาเริ่มต้นที่ 4,000-7,000 บาท(ราคาแพ) เราพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนบุคคลที่พัก กับขนาดพื้นที่ห้องพัก ของแพนั้นๆ

เหมาจ่ายเป็นหมู่คณะ 

                              5-10 ท่าน ราคาท่านละ   1,000  บาท

                              11-20 ท่าน ราคาท่านละ   800  บาท 

                              ตั้งแต่ 21 ท่านขึ้นไป  ราคาท่านละ  600 บาท         

ทางเรือนแพขอชี้แจง ในกรณีลูกค้าเด็ก ค่าบริการที่พัก  เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. จะคิดในราคาผู้ใหญ่  ความสูงไม่ถึง ทางเรือนแพ คิดเพียงครึ่งราคา

 

 (ลูกค้าสามารถ .สอบถามราคาห้องพัก ..ก่อนทำการจอง และเข้าพัก)

อัตราค่าบริการที่พักกลางวัน (กรณีไม่ค้างคืน)  เริ่มต้นที่ 50  บาทต่อท่าน  

อัตราค่าบริการเรือรับส่งไปกลับ ลำละ 600 บาท บรรทุกไม่เกิน 8 ท่าน พร้อมสัมภาระ

                                               ลำละ 1,000 บาท บรรทุกไม่เกิน 13 ท่าน พร้อมของ สัมภาระ 

                                               ลำละ 1,500  บาท บรรทุกไม่เกิน 20 ท่าน

เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ทางเรือนแพต้องขอดูสัมภาระของท่านอีกที ในการเดินทาง  

#กรณีที่ลูกค้านำอาหารมาทำเองที่เรือนแพ คิดค่าบริการทำความสะอาด เพิ่มในเริ่มต้นที่  300 บาท เป็นต้นไป  

บรรยายกาศ...ยามเช้า       บรรยายกาศยามเย็นๆๆๆๆๆๆ      บรรยายกาศโดยรวม               

 

เอ้า..เริ่มความมันส์ร้านอาหารสายนที       ลานทำกิจกรรม คลายเครียด

 
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
© 2012 เรือนแพสายนที  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
โทร. 081-9605357 , 086-3969453 คุณไพรวัลย์  วงสาพลี (ป้าไพรวัลย์)
Power by. www.web-cai.com