เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
 

       เรือนแพสายนทีเป็นเรือนแพ เน้นธรรมชาติกลางหุบเขา มีที่พักไว้คอยบริการท่าน โดยเป็นแพพักแบบห้องพัดลมเตียงคู่ ห้องน้ำในตัว หากท่านที่ต้องการพักเป็นหมู่คณะฯ ทางเรามีเรือนแพเป็นหลังให้บริการทั้งหมด จำนวน 6 หลังแต่ละแพมีพื้นที่บริเวณลานหน้าแพสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันห้องพักท่านละ 200บาท (พิเศษรวม) พัก 6-8 ท่าน

อัตราค่าบริการที่พัก (ค้างคืน)

ห้องพัก ห้อง 500 บาท พัก 2 ท่าน

ค่าที่พัก ห้องพักเรามีขนาดที่พักได้ตั้งแต่ห้องละ 3-10 ท่าน  ราคาห้องละ  600-800-1,500-2,000 บาท ลักษณะเป็นห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว  จ่ายกระแสไฟฟ้า   18.00 - 06.00 น.

ราคาแพเหมาจ่าย (เฉพาะแพที่พัก)ลานหน้าห้องพัก...เจ้า.

เหมาจ่ายทั้งหลัง ราคาเริ่มต้นที่ 4,000-7,000 บาท(ราคาแพ) เราพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนบุคคลที่พัก กับขนาดพื้นที่ห้องพัก ของแพนั้นๆ

เหมาจ่ายเป็นหมู่คณะ 

                              5-10 ท่าน ราคาท่านละ   1,000  บาท

                              11-20 ท่าน ราคาท่านละ   800  บาท 

                              ตั้งแต่ 21 ท่านขึ้นไป  ราคาท่านละ  600 บาท         

ทางเรือนแพขอชี้แจง ในกรณีลูกค้าเด็ก ค่าบริการที่พัก  เด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 150 ซม. จะคิดในราคาผู้ใหญ่  ความสูงไม่ถึง ทางเรือนแพ คิดเพียงครึ่งราคา

 

 (ลูกค้าสามารถ .สอบถามราคาห้องพัก ..ก่อนทำการจอง และเข้าพัก)

อัตราค่าบริการที่พักกลางวัน (กรณีไม่ค้างคืน)  เริ่มต้นที่ 50  บาทต่อท่าน  

อัตราค่าบริการเรือรับส่งไปกลับ ลำละ 600 บาท บรรทุกไม่เกิน 8 ท่าน พร้อมสัมภาระ

                                               ลำละ 1,000 บาท บรรทุกไม่เกิน 13 ท่าน พร้อมของ สัมภาระ 

                                               ลำละ 1,500  บาท บรรทุกไม่เกิน 20 ท่าน

เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ทางเรือนแพต้องขอดูสัมภาระของท่านอีกที ในการเดินทาง  

#กรณีที่ลูกค้านำอาหารมาทำเองที่เรือนแพ คิดค่าบริการทำความสะอาด เพิ่มในเริ่มต้นที่  300 บาท เป็นต้นไป  

บรรยายกาศ...ยามเช้า       บรรยายกาศยามเย็นๆๆๆๆๆๆ      บรรยายกาศโดยรวม               

 

เอ้า..เริ่มความมันส์ร้านอาหารสายนที       ลานทำกิจกรรม คลายเครียด
 
เรือนแพสายนที ให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ในเขื่อนแม่งัด สมบูรณชล
© 2012 เรือนแพสายนที  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
โทร. 081-9605357 , 086-3969453 คุณไพรวัลย์  วงสาพลี (ป้าไพรวัลย์)
Power by. www.web-cai.com

จำนวนผู้ชม: 0000000001